modules-img

Prilikom izrade našeg softvera najpre, koristeći metode i tehnike praćenja procesa preko funkcionalne šeme preduzeća, vršimo snimanje postojećeg stanja i definišemo osnovne poslovne procese preduzeća. Proces su sredstva i aktivnosti, koji stoje u uzajamnom odnosu, a koje zadate podatke pretaču u rezultate. Posle njihovog identifikovanja, analize i merenja definisemo listu konačnih. Tako definisane procese, teorijom i tehnikama objektno orijentisanog programiranja pretvaramo u odgovarajuće objekte sa stanjima i metodama, koji medjusobno komuniciraju. Kao rezultat te transformacije nastali su naši moduli i celokupna struktura integrisanog softverskog paketa IceSoft.

integration

IceSoft predstavlja integrisani softverski paket koji preko inteligentne komunikacione infrastrukture i baze podataka preduzeća pruža informacije potrebne kako akterima poslovanja tako i donosiocima odluka. Sistem teži da aspekti poslovanja kao i strategija preduzeća bude transparentna i slediva preko informatičkih sredstva i da u što kraćem roku obezbedi informacije koje su potrebne za donošenje odluka.

Naravno, svaka firma je drugačija u organizaciji i sastavu i zahteva specifičan pristup na pojedinim poljima poslovanja. Naš sistem je baš zbog toga modularnog tipa, sa mogućnošću prilagođavanja specifičnim potrebama i kombinacije potrebnih komponenata, i sastoji se od sledećih glavnih modula:
• Finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga, salda konta, …)
• Namenski modul – Fakturisanje (obračun komunalnih usluga)
• Magacin i robno-materijalno knjigovodstvo (prijemnice (ulazne kalkulacije), otpremnice (fakture),trebovanja…)
• Blagajna
• Obračun zarada ( zarade, zakonski izveštaji, PPP….)
• Vozni park
• Dopunski moduli (obračun kamata)

Integrisani poslovni programi ( softveri )

U savremenom načinu poslovanja kvalitetna informacija – pravovremena i tačna, je osnova uspeha. Kvalitetne informacije nam pruža samo integrisan poslovni informacioni sistem, koji povezuje pojedinačna funkcionalna područja poslovanja u celinu.

Takav koncept razvoja informacionih sistema organizacija podrazumeva razvoj uz potpunu integralnost softverskih aplikacija, odnosno jedno skladište podataka kao zajednički resurs koji dele sve aplikacije. Ovakvim rešenjem se obezbeđuje registrovanje svih poslovnih transakcija u realnom vremenu, neprekidno skraćenje trajanja poslovnih procesa i njihovo kontinuirano poboljšanje putem reinženjeringa. Posebno značajne osobine ovakvog rešenja su: fleksibilnost, modularnost, otvorenost, multikorisnički pristup, lakoća korišćenja, efikasnost i efektivnost, konzistentnost i integrisanost podataka.