o-nama

Naša osnovna delatnost obuhvata projektovanje, izradu i implementaciju informacionih sistema poslovanja za mala i srednja preduzeća, kao i konsultantske usluge u domenu informacionih tehnologija. Informacioni sistem bi mogao da se definiše kao sistem međupovezanih elemenata čiji je cilj čuvanje, prenos i obrada podataka.
Naše delovanje obuhvata sve faze potrebne za ispunjenje korisničkog zahteva:
• Snimanje stanja
• Analiza problema
• Konkretna izrada aplikacija
• Implementacija sistema kod korisnika
• Stručna i kvalitetna podrška korisnicima sistema
Ciljna grupa su nam svi oni koji su nezadovoljni dosadašnom saradnjom sa programerima ili kvalitetom programa na kojima su radili, kao i oni koji bi da unaprede svoje poslovanje korišćenjem računara i savremenih tehnologija na najefikasniji način.