IceSoft modul Blagajna, potpuno automatizuje blagajničko poslovanje. U toku rada dnevne blagajne štampa se nalog blagajni za naplatu ili isplatu. Blagajna poseduje posebnu relaciju promena koja daje mogućnost formiranja raznih izvještaja. Modul Blagajna je povezan sa modulom Knjigovodstvo, tako da se sve promene mogu automatski evidentirati i u glavnoj knjizi. Pored evidencije promena, ovaj modul daje mogućnost vođenja i štampe dnevnika blagajne.

blagajnacomplete1