U okviru IceSoft poslovnog softvera modul Knjigovodstvo daje mogućnost vođenja kompletnog finansijskog knjigovodstva malih i srednjih preduzeća. Kontni plan, sintetički i analitički, kreirate i dopunjujete prema svojim potrebama.
Knjiženje naloga se može vršiti direktno iz izvorne dokumentacije, nakon čega se automatski formira i štampa nalog glavne knjige u uobičajenoj formi. Ranije proknjižene naloge uvek možete pregledati na ekranu, ponovo odštampati, izmeniti ili stornirati.
Modul Knjigovodstvo je povezan sa elektronskim bankarstvom tako da se izvodi banaka, stanje računa i sve transakcije, knjiže automatski u nalogu glavne knjige.
Isto tako modul je povezan i sa modulima blagajne, fakturisanja i materijalnim knjigovodstvom pa je moguće automatsko knjiženje stanja iz istih.
Pregled sintetičkih i analitičkih kartica daje mogućnost da dobijete veliki broj aktuelnih informacija na ekranu ili štampaču.

nalogcompletenov

Modul Knjigovodstvo posebnu pogodnost pruža u praćenju kupaca i dobavljača, gde u svakom trenutku možete dobiti pregled dugovanja i potraživanja, kao i druge izveštaje poput izvoda otvorenih stavki i sl.
Izrada i štampanje zaključnih listova, raznih izvještaja iz glavne knjige za proizvoljne vremenske periode, u mnogome olakšava periodične obračune. Podaci proknjiženi u ovoj aplikaciji koriste se i za formiranje raznih dodatnih izvještaja i izveštaja po potrebi, praktično mogućnosti su neograničene.

nalogcompletenov