IceSoft ima sopstveni modul za obračun zarada. Na našem tržištu postojeći softveri ovog tipa odlikuju se izuzetnom komplikovanošću, velikim brojem šifrarnika što sve dodatno usložnjava proces rada. Kod ovog modula naša ideja je bila da bude što jednostavniji, sa što manjim brojem unosa, praktično sa jednog ekrana preko tabova unosimo sve što je potrebno ! Hteli smo da tako “komplikovan” posao bude spoj jednostavnosti, elegantnosti i što je najvažnije funkcionalnosti.
Još jedan cilj koji je postavljen pred ovaj modul je da istovremeno pokrije zakonske zahteve koji se javljaju u vezi sa obračunom zarada i najčešće zahteve koje klijenti postavljaju, među kojima se izdvajaju zahtevi u pogledu fleksibilnosti, praćenja troškova i automatizacija procesa rada. Takođe, sistem je ostavljen da bude lako nadogradiv sa dodatnim funkcionalnostima koje mogu zatrebati u složenom radnom okruženju.
Zahvaljujući velikom broju podesivih parametara, svaki korisnik može lako da prilagodi softver prema svom načinu obračuna zarada, kao i mogućim izmenama u propisima. Ovaj modul podržava obračune zarada za vreme državnih praznika, prekovremenog rada, noćnog rada, kako i ostale obračune sa posebnim parametrima, a sve u skladu sa zakonskom regulativom.
Karakteristike modula:
• U istom obračunu moguće je da različiti radnici imaju unetu ugovorenu zaradu na različite načine.
• Moguće je na svakom radniku unositi naknade troškova (topli obrok, regres,…), koje se mogu obračunavati bilo u mesečnom iznosu, bilo u dnevnom iznosu u odnosu na dane rada.
• Evidentiranje i obračun obustava se mogu vršiti u iznosu ili procentu od zarade.
• Podržan je obračun ostalih ličnih primanja, koja ne spadaju u zarade po osnovu zaposlenja
• U modul je ugrađeno veliki broj logičkih kontrola koje sprečavaju korisnika da pogreši i upozoravaju ga na moguće nepravilnosti.
• Laka Integracija sa elektronskim platnim prometom svih banaka
• Elektronska predaja obrazaca
• Export XML formata prilagođenog za elektronsko podnošenje na portalu Poreske uprave Srbije

U modulu obračuna zarada, moguće je definisati:

• poreze i doprinose, kao i njihovo grupisanje
• vrste obustava
• vrste obračuna i vrste rada
• obračun zarada
• štampa izveštaja za firmu: pregled poreza i doprinosa, rekapitulacije zarade
• štampa izveštaja za radnika: isplatni listić
• štampa izveštaja za banku
• štampa izveštaja za poresku upravu

platacentralna1